image.png
text.png
image1.png

זכאות למימון

זכאות למימון הכנס

אנו רוצות להדגיש שלכל העובדים במערכת הציבורית יש זכות להחזר תשלום מלא עבור השתלמות המוכרת על ידי הפ״י. לצערנו, לעתים, מקומות העבודה לא מכירים בזכות זו באופן אוטומטי, ולכן אנו מבקשות את מעורבותכן.ם ועמידתכן.ם על הזכויות שלכן.ם.

לשם כך אנחנו מציעות, בעזרת נציגינו בהסתדרות במח"ר, לפנות מיד עם ההרשמה בבקשה להחזר תשלום. מצ"ב מכתב למקומות ההתמחות שיכול לעזור בכך. בדרך כלל תתבקשו להעביר את תכנית הכנס וקבלה, אבל זה יכול להשתנות ממקום למקום. במידה ותזדקקו לעזרה, ניתן לפנות ישירות לשרון ודור, הנציגים המסורים של הקהילה שלנו.

 

תנאי ביטול

 

שינויים וביטולים יתקבלו בכתב בלבד למשרדי קלידוסקופ לNoab@kldltd.com

 

שינויים - בעלות 50 ש"ח
החל מה09/12 לא יתאפשר לבצע שינויים בהזמנה

 

ביטול השתתפות עם חבילת לינה
* עד לתאריך 21/11 החזר כספי מלא
* החל מתאריך 22/11 עד לתאריך 04/12 דמי ביטול בעלות 700 ש"ח
* החל מתאריך 05/12 ללא החזר כספי

 

ביטול השתתפות ללא חבילת לינה
* עד לתאריך 12/12 החזר כספי מלא
* החל מתאריך 13/12 ללא החזר כספי

 

במידה וחולק.ת החדר שלך ביטל את השתתפותו.ה בכנס, באחריותך לדאוג לחולק.ת חדשה או לשנות את הרכב החדר ליחיד